LYRICS: Temmy Ovwasa (YBNL Princess) – Afefe


[Chorus]
Afefe ire, dakun fe wa so’do mi o
Bami gbe ire wale, jowo o
Gbogbo ire ti aye ti gba lowo mi o
Dakun, gbewa so’do mi o, dakun o
Afefe anu, dakun fe wa so’do mi o
Ma’se fi mi si’le lo, dakun o
Gbogbo anu t’aye ti gba lowo mi
Dakun gbe pada wale, jowo o
[Verse 1]
Ota ti se tire, aye ti gbogun o
Sugbon mo ni gbagbo pe Oluwa ko kin sun o, (ko kin sun o)
Tori ti’n ba lo leni, awon araye aki ebi mi
Leyin osu meta oti tan, won ti gbabgbe mi
Mo gbadura o, je ki ayemi dara o
Afefe ire, Afefe ire
[Chorus]
Afefe ire, dakun fe wa so’do mi o
Bami gbe ire wale, jowo o
Gbogbo ire ti aye ti gba lowo mi o
Dakun, gbewa so’do mi o, dakun o
Afefe anu, dakun fe wa so’do mi o
Ma’se fi mi si’le lo, dakun o
Gbogbo anu t’aye ti gba lowo mi
Dakun gbe pada wa’le, jowo o
[Verse 2]
O kuku gbo’bi, o kuku gbe’diye adura o, oh adura o
Ma ko le fun ya mi o, ra moto fun ba mi
Deni n la, la wu jo, adura mogba o
Ori mi tete la, kori o lola ma pe e ran ni se
Eda mi tete la, ke’gbe o lola ma pe e ran ni se
[Chorus]
Afefe ire, dakun fe wa so’do mi o
Bami gbe ire wale, jowo o
Gbogbo ire ti aye ti gba lowo mi o
Dakun, gbewa so’do mi o, dakun o
Gbe wa so do mi ah, ire owo ah, (ire) da da, ire owo ah, (ire) da da
Eh eh e eh, (ire), Eh eh e eh, (ire)Eh eh e eh, (ire)
In case you don't have the Video/Audio,
  DOWNLOAD THEM HERE